Skolas dalība projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”

attachment5

Nākamajā gadā viens no lielākajiem projektiem izglītībā  –  uzsākt jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura aprobāciju. Mācību satura aprobācijas galvenais mērķis ir sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu katras izglītības iestādes līmenī, izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidrot faktorus, kas sekmē vai kavē kompetenču pieejas īstenošanu skolas līmenī, lai šo pieredzi varētu pārņemt citās skolās.  Valsts izglītības satura centrs aicināja izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas pieteikties projekta īstenošanai. VISC ir informējis, ka atsaucība bijusi liela –  pieteikušās vairāk nekā 220 izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas. No Smiltenes vidusskolas 3 komandas bija pieteikušās šajā  projektā.

Šodien esam saņēmuši ziņu –  Smiltenes vidusskola ir to 100 skolu un izglītības iestāžu vidū, kas apstiprinātas dalībai projektā.

Blog Attachment
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux