Izglītības vērtība nerodas prātā iekaļot faktus, bet gan vingrinot prātu domāt. /Alberts Einšeteins/

10. un 11. decembrī Smiltenes vidusskolas matemātikas skolotājas S.Pakule, M.Konstante, V.Rācene un S.Vovere sagatavoja matemātikas nodarbības visām 7. klasēm ar moto „Asini prātu”, tādējādi piedāvājot skolēniem vingrināt savu domāšanu un spriestspēju. Sk..